Month: April 2020

කොවිඩ් 19 හේතුවෙන් පැල්වත්ත දියර කිරි එක් රැස් කිරීමේදී සහ කිරි නිෂ්පාදන සැකසීමේදී ඉහළම සෞඛ්‍ය සහ පූර්වාරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග සහතික කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛත ම දේශීය කිරි නිෂ්පාදන සමාගමක් වන පැල්වත්ත ඩේරි ඉන්ඩස්ට්‍රීස්, කිරි නිෂ්පාදනයේදී ඉහළම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රම අනුගමනය කරන බව සහතික කිරීම පිණිස අත්‍යවශ්‍ය සියලු සෞඛ්‍ය හා පූර්වාරක්ෂක  ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබේ. කිරි එක්රැස් කිරීමේ කාර්යය අඛණ්ඩව සිදු කරන සමාගම,…

Posted on Author

கலா பொல 2020: இலங்கை கலை மற்றும் கலைஞர்களுக்கான கொண்டாட்டம்

கலா பொல 2020,  இலங்கையின் வருடாந்த திறந்தவெளி ஓவியக் கண்காட்சியின் 27 ஆவது தொகுப்பு, கொழும்பின் கிறீன் பாத் பகுதியை வண்ணமயமாக்கியதுடன்,  கண்ணைக் கவரும் ஓவியங்கள், உயிரோட்டமுள்ள உருவப்படங்கள், பண்பியல் ஓவியங்கள் மற்றும்  நுண்ணிய வேலைப்பாடுகள் கொண்ட சிற்பங்களுடன் பல கலைஞர்களை வெளிக்கொண்டு வந்தது. ஜோன் கீல்ஸ் குழுமத்துடன் ஒன்றிணைந்து ஜோர்ஜ் கீற் மன்றம் முன்னெடுத்த…

Posted on Author

Huawei Releases White Paper at its “5G+, Better World” Online Summit

Huawei held the “5G+, Better World” online summit. At the event, the President of Huawei’s Carrier BG Marketing and Solution Sales Dept, Peng Song called on the ICT industry to stay together and build a better world. “2020 marks the…

Posted on Author

‘’Together 2020 Warm Action’’ ஊடாக இறுதி பயனர்களுக்கு உதவும் Huawei

ஸ்மார்ட்போன் பழுதுபார்ப்பு சேவையின் தொடர்ச்சியை உறுதிப்படுத்த உரிய நேர சேவை வழங்கல்கள் புத்தாக்க ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பு நிறுவனமான Huawei, அண்மையில் அறிமுகப்படுத்திய ’’Together 2020 Warm Action’’ என்ற தொனிப்பொருளில் அமைந்த பிரசாரமானது 2020 மார்ச் 17 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகியதுடன், 2020 மே மாதம் 31 வரை தொடரவுள்ளது. விற்பனைக்குப் பின்னரான சேவைகள், இலவச…

Posted on Author

Huawei ‘’Together 2020 Warm Action’’ වැඩසටහන හරහා පාරිභෝගිකයින්ට සහන රැසක්

ස්මාර්ට් දුරකථන උපාංග නිෂ්පාදනයේ ලොව ප්‍රමුඛයින් වන Huawei විසින් පසුගියදා ’Together 2020 Warm Action’’ නමින් වැඩසටහනක් දියත් කරමින් සිය ස්මාර්ට් උපාංග පරිශීලකයින්ට කඩිනම් තාක්ෂණික සේවා සැපයීමට ක්‍රියා කර ඇත. රටෙහි වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිල්ලට ගනිමින් පාරිභෝගිකයාට විශිෂ්ඨ ජංගම දුරකථන අත්දැකීමක්…

Posted on Author

UK official firm on using Huawei for 5G

Britain’s government made a firm decision to allow China’s Huawei to have a role in building the country’s 5G phone network and as far as the foreign ministry’s top official understands it is not being reopened, according to media reports….

Posted on Author

Pelwatte pledges best preventive protocols while milk processing during COVID 19

Pelwatte Dairy Industries, Sri Lanka’s leading local dairy processing company has taken all the necessary steps to ensure the best practices for health and prevention protocols are followed during the dairy processing. The company, which has continued with uninterrupted dairy…

Posted on Author

Huawei Facilitates End-Users Through ‘’Together 2020 Warm Action’’

Timely Service Offerings to Ensure Continuity of Smartphone Repairs Huawei, the innovative smartphone manufacturer, recently launched ‘’Together 2020 Warm Action’’ campaign that commenced on 17th March 2020 and continues till 31st May 2020. Setting up key after sales services and…

Posted on Author

‘Honda Dawase Lakshapathi’; 20 prize winners takes home Rs.100,000.00 each

Twenty lucky winners from different corners of Sri Lanka took home prize money worth Rs.100,00 each at the culmination of the first batch of Honda’s famed consumer promotion ‘Honda Dawase Lakshapathi’. The winners were handed their cash awards on every…

Posted on Author

Honda දවසේ ලක්ෂපති

Honda දවසේ ලක්ෂපති වැඩසටහනේ ජයග්‍රාහකයින් 20 දෙනෙකු වෙත රුපියල් ලක්ෂය බැගින් වූ මුදල් ත්‍යාග පිරිනැමෙයි.   Honda  යතුරු පැදි මිලදී ගත් පාරිභෝගිකයින් අතරින් කුසපත් ඇදීමෙන් තෝරාගත් වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහකයින් 20 දෙනෙකු වෙත මෙම මුදල් ත්‍යාග පිරිනැමීම කොළඹ රත්තනපිටියේ පිහිටි ස්ටැෆර්ඩ් මෝටර්ස් පරිශ්‍රයේදී සිදුකෙරිණ….

Posted on Author